Meest gestelde vragen

* Moet je van te voren aanbetalen? 

- ja, je betaald bij boeking een aanbetaling van 30%. Je reservering wordt pas definitief na ontvangst van het voorschot

- Resterend saldo: 30 dagen vóór aankomstdatum

* Wat zijn de annuleringsvoorwaarden. 

Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
• Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.

- wij raden u een annuleringsverzekering aan. 

- deze regeling geldt alleen voor rechtstreekse boekingen! Indien je boekt via één van onze partners gelden hun voorwaarden. 

  * Houden jullie een minimum verblijf aan:

  - voor de kamers is dit twee nachten. Voor la casita, het  vakantiehuis, is dit zeven nachten. 

  * Welk voordeel heb ik als rechtstreeks op de website van B&B Casa Azul boek:

  -  je kan gebruik maken van onze flexibele check in en out op de dag van aankomst of vertrek

  - we kunnen kleine aanpassingen aan je boeking snel en efficiënt doorvoeren. 

  * hoe laat zijn de incheck- en uitcheck tijden

  - inchecken is tussen 15.00 en 19.00 uur (in overleg kunnen we dit aanpassen)

  - uitchecken voor 11 uur. 

  - mocht uw vlucht op andere tijden of tijdens uw autorit de incheck of uitcheck tijden anders uitpakken, bel dan gerust. Dan kijken we naar de mogelijkheden. We zouden het fijn vinden als u uw tijd aan ons doorgeeft zodat wij tijd voor u kunnen maken voor een kennismaking en rondleiding op B&B Casa Azul. 

  * Ik lees vaak over een huurwaarborg. Hebben jullie dit ook:

  -nee, we gaan ervan uit dat onze gasten met respect omgaan met andermans goederen. Mocht er toch onverhoopt iets gebeuren, geeft dit dan door zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Zie de algemene voorwaarden. . 

  * Kunnen we de eigenaars aansprakelijk stellen voor diefstal, verlies of ongeval:

  - de eigenaren van B&B Casa Azul kunnen niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect voor enige schade, verlies of ongevallen veroorzaakt tijdens het verblijf of voorvloeiend uit het gebruik van de voorzieningen op het domein. Je verblijft op eigen risico. Zie de  algemene voorwaarden.

  Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

  1. ALGEMEEN
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B Casa Azul
  1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als gast van B&B Casa Azul akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  1.3 Het minimum verblijf in B&B Casa Azul is twee nachten.
  1.4 Inchecken kan vanaf 15.00-20.00 uur, uitchecken kan van 8.00 tot11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Latere check-in is mogelijk echter na 23.30 uur rekenen we € 20,00. Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer op de dag van vertrek niet gereserveerd is. De prijs is € 20,00. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
  1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan echter i.v.m. brandgevaar en hygiëne alle rook afval in asbakken en goed doven voordat u het zicht erop kwijt bent.
  1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.
  1.7 Gasten kunnen hun auto parkeren op privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
  1.8 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  1.9 De eigenaren van B&B Casa Azul kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  1.10 B&B Casa Azul behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten gebruikt.

  2. TARIEVEN
  2.1 De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en inclusief ontbijt voor twee personen.
  2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning en bad- & bedlinnen. We zouden het op prijs stellen als u water en airco niet onnodig gebruikt.
  2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief btw volgens het op dat moment geldende btw-tarief.
  2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door B&B Casa Azul.
  2.5 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en reisverzekering. Wij adviseren u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.
  2.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

  3. RESERVERING EN BEVESTIGING
  3.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via bookingsites worden aangegaan.
  3.3 Na ontvangst van u reserveringsverzoek en de door B&B Casa Azul verzonden bevestiging, bent u gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.

  4. BETALING
  4.1 De aanbetaling bedraagt 30% (voor andere boeking sites als onze eigen kunnen andere % gehanteerd worden) als de aanbetaling binnen is is de reservering definitief. De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
  4.2 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan.
  4.3 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt naar IBAN: ES6500811444920001690378
  Of Nederlandse bank rekening NL59RABO0361732945
  t.n.v. H.P.J. Witkamp van Delft 
  onder vermelding van Casa Azul en uw reserveringsnummer.
  4.4 De overige kosten voor het gebruik van de honesty-bar, en dergelijke dient u voor vertrek  contant af te rekenen. De prijzen kunt u vinden bij de honesty-bar.

  5. ANNULERING
  5.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van u reserveringsnummer.
  5.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  Naast de verschuldigde reserverings- en andere kosten wordt het volgende gehanteerd:
  • Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
  • Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.
  5.3 Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd.
  5.4 Wij adviseren u een reis- annuleringsverzekering af te sluiten.

  6. OVERMACHT
  6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B&B Casa Azul gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u op dat moment een nieuw onderkomen te verschaffen. Indien u daar geen gebruik van wilt maken worden de betaalde kosten naar u gecrediteerd.

  7. AANSPRAKELIJKHEID
  7.1 B&B Casa Azul kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart B&B Casa Azul tegen aanspraken dienaangaande. B&B Casa Azul is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. B&B Casa Azul is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
  7.2 B&B Casa Azul kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren
  7.3 De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van B&B Casa Azul in het voorkomende geval zal uitkeren.
  7.4 Het gebruik van het zwembad geschiedt op eigen risico. B&B Casa Azul kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.

  8. SCHADE
  8.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
  8.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan B&B Casa Azul of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.
  8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
  8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.